Náhradné plnenie

Náhradné plnenie

Zákon o službách zamestnanosti č. 5 z roku 2004

ukladá pre každého zamestnávateľa s najmenej ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok/.

Pokiaľ túto podmienku nespĺňate ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohoto podielu Úradu práce vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok v uplynulom roku.

Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz ročne, ktorý predkladáte vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Chránená dielňa je druhá, pre Vás výhodnejšia možnosť, ako tento odvod zaplatiť.

Ak zvolíte možnosť -chránená dielňa. Celková suma zákazky zadanej v chránenej  dielni je nižšia oproti odovodu a predstavuje O,8 násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy.

Po uhradení faktúr za zrealizované zákazky Vám pošleme potvrdenie o zadaní zákazky v chránenj dielni, ktoré spolu s objednávkou, fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu a sumu odpočítate od Vášho povinného odvodu.

Radi Vám celú problematiku vysvetlíme na osobnom stretnutí, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, prípadne mailom.

<< KONTAKTUJTE NÁS >>