ADDY SLOVAKIA chránená dielňa, náhradné plnenie, ručný papier
Naše referencie a aktuality
Hospitálska rehoľa, Milosrdní bratia
Hospitálska rehoľa, Milosrdní bratia
So zakladateľmi chránenej dielne Addy Slovakia s. r. o. v Brezne, manželmi Furdíkovými a s ich tvorivým potenciálnom, sme ...
 
Mesto Brezno
Mesto Brezno
Reprodukcie historických listín v drevených rámoch inštalované v príjímacej kancelárii primátora mesta, v Brezne.
 

Vítame Vás v našej chránenej dielni...

ADDY SLOVAKIA chránená dielňa, náhradné plnenie, ručný papier

v ktorej našli uplatnenie ľudia s rôznym zdravotným postihnutím. V dvoch prevádzkach, chránených dielňach, pre Vás vedia pripraviť na vysokej profesionálnej úrovni ručný papier a výrobky z ručného papiera, originálne slovenské darčeky značky SLovak Style slúžiace na netradičnú propagáciu Vašej spoločnosti, dodať široký sortiment reklamných predmetov so všetkými druhmi potlače , alebo zrealizovať kompletnú dodávku kancelárskych potrieb, a čistiacich prostriedkov s možnosťou odpočtu z náhradého plnenia. Chránená dielňa je príležitosť ušetriť nemalé finančné prostriedky a zároveň podporiť zdravotne postihnutých občanov.

 

Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisova 5
977 01 Brezno

telefón/fax:048/611 61 76
tel.:048/611 17 75
tel.:0908 513 674
e-mail: addy@addy.sk

viac