Allianz -Slovenskú poisťovňu, a.s.

Pozvánka s poďakovaním (poďakovanie je na opaku zvončeka) pre Allianz -Slovenskú poisťovňu, a.s.