Ručná výroba - Ručný papier a výrobky Slovak Style

Ručná výroba papiera

Ručný papier

Poslať ručný papier vyjadruje úctu k adresátovi a dobrý vkus odosielateľa. Je to kus prírody, ktorý nenápadne vkĺzne do kancelárie, aby spríjemnil Váš pracovný deň.

Jediným nástrojom použitým pri výrobe ručného papiera ľudské ruky, ktoré musia byť maximálne zručné. Od ich presnosti závisí kvalita ručného papiera, jeho hrúbka a aj celkový vzhľad.

Bavlna, z ktorej je ručný papier vyrobený, zvyšuje jeho odolnosť a trvanlivosť. Nič sa na ňom nedá urýchliť. Je ako staré víno a potrebuje dozrieť. Čas, mu dodáva jedinečnosť.

Naša ponuka:

Okrem tradičných hárkov ručného papiera, ktoré vieme zabezpečiť vodoznakom, alebo suchou pečaťou, vám ponukáme celý rad ďalších výrobkov:

  • Darčekové kazety a listové súpravy
  • kalendáre a novoročenky
  • oznámenia, diplomy a certifikáty
  • pamätné listiny,
  • pozvánky, 
  • reprodukcie historických listín a umeleckých diel.

 << Naše referencie nájdete tu >>