Kalkulačka - výpočet odvodov náhradného plnenia

Dôležité informácie pre ročný výkaz povinného podielu 2015

Vedeli ste, že náhradné plnenie je pre zamestnávateľa o 113,- € výhodnejšie ako platiť odvod?

Celková cena práce za rok 2015  je 1132,96 €. Suma odvodu predsatavuje 0,9 násobku celkovej ceny práce priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

Za jedného občana zo zdravotným postihnutím chýbajúceho do splnenia povinného podielua v roku 2O15 je to čiastka 1019,- Eur.

Pri náhradnom plnení celková cena zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 906,- Eur.

/ 0,8 násobok priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR/

Povinnosť povinného podielu zamestnávania zdravotne postihnutých môže zamestnávateľ splniť aj kombináciou plnenia povinností.

/Časť zdravotne postihnutých zamestnacov môže zamestnať, časť môže zadať ako zákazku v chránenej dielni a časť môže zaplatiť ako odvod/

Podrobnosti je potrebné konzultovať s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výpočet odvodov a náhradného plnenia

Počet ZŤP zamestnancov v spoločnosti: