Naše darčeky na zasadnutí vlády

Na poslednom zasadnutí vlády sa otvárali darčeky z našej chránenej dielne.